Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu

ul. Gen. D. Chłapowskiego 34   64-010 Krzywiń,    tel./fax 655-170-503, 655-170-603,
poczta:
sekretariat@lokrzywin.com   strona: www.zspkrzywin.comWtorek, 02 września 2014 - 245 dzień roku              
menu

Strona startowa
iDziennik
Platforma edukacyjna
Rekrutacja
Matura
Baza pracodawców
Zmiany w planie lekcji
Plan lekcji LO I ZSZ

Plan zajęć LOD

Konkursy

Życie szkoły

Hala sportowa

Siłownia

UKS Sokół

Dokumenty szkolne
Historia szkoły

Patron szkoły

Gazeta NOTA BENE

GRA MIEJSKA

Giełda podręczników

Wykaz podręczników

Zajęcia dla dorosłych

Projekty

Informacje

Dla nauczycieli

Pracownicy

Przetargi

Archiwum


youtube download

Gminny Dzień Kobiet

1993 ® PC

ZSP Krzywin

Rozpoczęcie

Zakończenie

Ratownictwo

My chemicy

Zakończenie

Fachowiec


     Rekrutacja  Giełda podręczników   Matura

INFORMACJA

dotycząca dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

 

1. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu informuje, że istnieje możliwość otrzymania dofinansowania zakupu podręczników szkolnych.

 

2. Wysokość dofinansowania zakupu podręczników wynosi:

a) dla uczniów klas III liceum ogólnokształcącego do 445 zł,

b) dla uczniów klas III zasadniczej szkoły zawodowej do 390 zł,

c) dla uczniów klas I-III zasadniczej szkoły zawodowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 390 zł,

d) dla uczniów klas I-III liceum ogólnokształcącego posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 445 zł.

 

3. Pomoc finansowa na zakup podręczników przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza
539 zł netto miesięcznie.

 

U w a g a !

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenie: zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną.

 

4. Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania proszone są o pobranie stosownego wniosku w sekretariacie szkoły od dnia 25 sierpnia 2014 roku.

 

5. Informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu: 65 517 05 03.

 

6. Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy założyć w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 10 września 2014 roku.

 

Dyrektor                          

/-/ Renata Kołak                   

 

Krzywiń, dnia 22 sierpnia 2014 roku.


KOMUNIKAT O GIEŁDZIE UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW

 

Uczniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu!

 

       Jeśli chcesz sprzedać lub kupić używane podręczniki do Liceum Ogólnokształcącego lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej, to:

• dodaj swoje ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w holu szkoły,

       lub

• prześlij swoje ogłoszenie mailem na adres: piotrciesielski@lokrzywin.com (ogłoszenia na stronie internetowej będą umieszczane w zakładce „Giełda podręczników” i aktualizowane raz w tygodniu),

       lub

• przynieś wycenione, spisane, zapakowane w torbę foliową i podpisane książki do sekretariatu szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia br.

      Giełda używanych podręczników przyniesionych przez uczniów odbędzie się w szkole w pierwszym tygodniu września br.

 

Dyrektor                                                 
/-/ Renata Kołak                                    
 


Zapraszamy do Naszej Szkoły

(klikaj w zielone i czerwone pola)